RQ20

Lund University's Research Quality Evaluation Project 2020

Projektorganisation

Projektledare

Freddy Ståhlberg är professor i MR-fysik och har även suttit med i universitetsstyrelsen.
Mats Benner är professor i forskningspolitik och har många högskolepolitiska utredningar och rapporter bakom sig.

Projektkoordinator

Malin Bredenberg, forskningsadministratör, Forskningsservice

Forskningshandläggare

Brita Larsson, avdelningschef, Forskningsservice

Referensgrupp och paneler

Till sin hjälp har projektledarna en referensgrupp att bolla idéer och ambitioner med. Den ska också föra processen vidare till sina dekaner. Dekanerna ska föreslå hur deras områden ska delas upp i olika paneler och utvärderingsenheter som i RQ20 kallas forskningsmiljöer. Antalet paneler baseras på fakulteternas storlek. Medicinska fakulteten och LTH får vardera nio paneler och MAX IV en egen panel. Naturvetenskapliga fakulteten får sex paneler, Samhällsvetenskap fyra och Humaniora/Teologi tre. Ekonomihögskolan får två och Juridiska och Konstnärliga varsin panel.

Till varje panel hör ett antal forskningsmiljöer/utvärderingsenheter inom vilka självvärderingarna ska utföras. Till varje panel knyts därefter fyra till sex externa rådgivare eller bedömare som utses av RQ20:s ledning i samråd med forskningsmiljöerna.

Referensgruppen består av:
Ylva Hofvander Trulsson, Konstnärliga fakulteten
Almut Kelber, Naturvetenskapliga fakulteten (t.o.m. 31 december 2019)
Per Persson, Naturvetenskapliga fakulteten (fr.o.m. 1 januari 2020)  Sven Mattisson, Lunds Tekniska Högskola
Titti Mattsson, Juridiska fakulteten
Anna Meeuwisse, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fredrik Sjöholm, Ekonomihögskolan
Sven Strömqvist, Humanistiska och Teologiska fakulteterna
Gunilla Westergren-Thorsson, Medicinska fakulteten                         Marjolein Thunnissen, MAX IV
Tim Djärf, Studentrepresentant